ریمارکتینگ بیشتر بشناسید

ریمارکتینگ چیست؟

در روزهای گذشته بیشتر به مسائل بازاریابی پرداختیم اما امروز به عمق شکست‌ها خودمان وارد می‌شویم.

زمانی که به یک خریدار محصول یا خدمات درحال فروش هستید و در لحظه آخر خریدار ( مشتری) به خرید درف وقتی دیگر فکر می‌کند ، ریمارکتینگ جلو می‌آید شما باید به مشتری کمی وقت تفکر دهید یا در ابتدا ماه که حقوق خود را گرفته یا درحال جست‌وجو برای خرید محصول و یاخدمات شماست به او سبد خرید رها شده‌اش را یادآوری نمایید.

به همین راحتی ریمارکتینگ شروع می‌شود. اما این ‍‌پایان بازی نیست شاید بازهم فروش شکست بخورد. آنالیز کردن دیتاها به ما در ریمارکتینگ بسیار کمک می کند. یکی از قدیمی ترین ریمارکتینگ در بیمه‌های عمر است.

بازاریابی به زور چمبه

زمانی که شخص بیمه خود را پرداخت نمی کند ، شرکت بیمه دنبال شخص برای تعیین وضعیت بیمه می‌شود اما روش‌های قدیمی بسیار باعث شکست بازاریابان این صنعت می‌شود.

راحل ما برای شما سیستم ریمارکتینگ Jet هاب سنتر گروه ام است.

سامانه جت درحال طراحی است و نسخه آن در مهر ما شروع به فعالیت می‌کند.

زمانبندی در ریمارکتینگ بسیار مهم است ، اگر شما در زمانبندی پیشنهاد و نحوه ارائه اشتباه عمل کنید شما 100% با شکست روبرو خواهید شد.

برای اینکه شما بازاریاب با بهترین پیشنهاد باشید از کد تخفیف استفاده نمایید. این کدها در صفحه شما در هاب سنتر ام جی قابل مشاهده است.

فعلا آموزش کافیست حجم زیاد باعث عدم یادگیری می‌شود پس تا پست بعد با ما همراه باشید.