یک قدم دورتر از بازاریابی

امروز در این مقاله به اشتباه‌های بازاریابی می‌پردازیم ، که نتیجه تلاش بیش از حد است که نتیجه عکس دارد.

زمانی که شما برای فعالیت خود دراین زمینه نیاز به مخاطب دارید ، با اصرار فقط مخاطبان را فراری می‌دهید ، آن هنگام که در یک مکان برای فعالیت بازاریابی یک میز دارید ، افراد را جذب خودتان کنید نه این که با صحبت های نادرست وقت آن‌ها را بگیرید ، در یک مکان شلوغ وقتی که همه در نوبت هستند ، بهترین فرصت برای شماست زیرا مخاطبین شما وقتشان را دارند از دست می دهند. و شما می‌توانید اطلاعات این افراد را در زمینه کاری خود افزایش دهید.

اگر بازاریابی شما با شکست روبرو شد درصد شکست خود نام شخص و راه ارتباط با آن را یادداشت کنیدتا در ریمارکتی که در زمان بدون مشتری خود به فروش مجدد به این افراد بپردازید.

برای این که افراد را جذب خود نمایید باید ظاهری آراسته داشته باشید ، یک مشاور املاک خوب باید خوش بیان باشد ، از مسائلی که باعث پریدن ذهن مشتری به جایی دیگر که او را از مسئله دور می‌کند  اجتناب کند ذهن شخص را در دست بگیرد و سناریو خود را انجام دهد و به هدف برسد.

هر اشتباهی در زمان گفت و گو با مشتری باعث می شود شما یک قدم دوتر از فرایند بازاریابی شود ، زمانی که پشت میز نشته اید و منتظر مشتری هستید و افراد زیادی در نزدیکی شما هستند با تلفن همراه خود کار نکنید زیرا باعث می‌شود افراد فکر کنند اگر نزدیک شما شوند و سوالی بپرسند شما حواستان به آن ها نخواهد بود.

اگر نیاز به سرگرمی دارید ، کتاب بخوانید به این شکل به افراد اطراف خود این گونه القا می‌کنید که شخص سوالی نمایید شما با دانشی که در آن زمینه دارید حتما صحیح و کامل پاسخ می‌دهید.

اما همیشه منتظر افراد نمانید ، برای بازاریابی باید با مردم صحبت کرد پس این که یک گوشه بنشینید تفاوتی با در خانه نشستن ندارد.