آموزش تیم بازاریابی

چند وقت است که در یک شبکه فروش درحال کار هستم البته فقط پشتیبانم ، مشکلات سیستم که نگو فرار از کار مشکلات مالی ، فاکتورها خرابی سیستم و پاسخ نامه ها و... بسیار کار سختی بنظر می رسید اما تجربه خوبی برای مشاهده شعبه آنالیز هر استان بررسی توان فروش و شبکه سازی بسیار پیچیده است.

فقط همه این ها باعث شد که دیدی بهتر به همه بازار و قسمت های آن داشته باشم مثلا من همیشه سیستم های بازاریابی طراحی می کردم اما هیچ وقت بصورت کامل با آن ها کار نمی کردم. طبق بررسی های اولیه من بازاریابی یک تیم فروش فقط با قوانین محدود می شود و با یک مدیر خوب توان فروش بالا را کسب می کند.

مثلا اگر من بخواهم به یکی از تیم ها آموزش دهم همیشه ساعت 8 تا 9 کلاس یادگیری از هم قرار می دادم چرا چون همه با مشکلات روش ها و گفتار با مشتری و خطاهای هم آشنا و از هم درس های جدید یاد می گرفتند.

پس شما حالا فکر می کنید من چرا داخل این کلاس ها حضور دارم؟ درحقیقت من نقش تصحیح کننده کلام رفتار و... هستم تا از خروج بازاریابان از مسیر و ورود به بخش های نابودگر مشتری جلوگیری نمایم پس نقش من بسیار کم رنگ است اما راهنما مسیر هستم.