آمارسازی تا آمارگیری

شاید برای شماهم اتفاق افتاده باشد، زمانی که می خواهید یک شخص را از فرش به عرش و یا برعکس آن را انجام دهید. زمانی که مدیران از من درباره مدل سازی آمار سوال دارند بیشتر فقط هدف خودشان از گزارش را لازم دارند و به گستردگی توان آماری هر مدل توجهی ندارند.

فیلتر بهتر اطلاعات 

تا کنون شخصی داده آماری جدیدی را دریافت نکرده است . علت می تواند مشکلات سیستم و عدم درک صحیح عملکرد نرم افزار فروش است. هدف همیشه فروش بیشتر است اما زمانی که قوانین دست شما را در فروش می بندد به این نتیجه خواهید رسید که هیچ شخصی توان فروش زیاد را ندارد. اما ناامیدی اولین گام به سوی سقوط است فروش به یک شخص و یا چند مشتری باعث محدود شدن شما می شود.

زمانی که خودتان را به چند مشتری بزرگ محدود نمایید و این مشتری ها طبق قوانین فروش محدود شوند شما با ابر مشکلات روبرو خواهید شد. اما برای حل این مسئله باید به فیلتر اطلاعات و بازگشت به قبل و بررسی علت مشکل و افزایش شبکه فروش است.

فیلتر بهتر اطلاعات حذف خطا های آماری به شما در حل مشکلات کمک خواهد نمود یکی از راه های شبکه سازی و فروش حداکثری همکاری همه جانبه تیم را لازم دارد.

خداحافظ ابر مشکلات

حل ابر مشکلات فروش در ابتدا غیر ممکن است. برای حل این موضوع بررسی داده های سیستم حل مشکلات مشتریان و فروش مشتریانی که دیگر خرید ندارند. کمی   شما را جلو می برد ، توجه به بازار و بررسی موجودی انبار ، فروش ، خواب کف انبار و توان فروش یکی از بزرگ ترین چالش های شما خواهد شد. حال یکی از مشکلاتی که با آن روبرو خواهید شد آمار سازی است. که یکی از بزرگ ترین باگ های سیستم های مالی امکان لغو و ویرایش داده ها توسط اپراتور است. داده کاوی دیتابیس زمان زیادی لازم دارد اما راحل بررسی روزانه اطلاعات فروش است.

بررسی نموداری داده ها گزارش مو به مو می تواند در بررسی اطلاعات کمک نمایید البته با پیگیری موارد گفته شده توان فروش شما تا 15 درصد افزایش خواهد یافت. برای ادامه در پست بعدی من همراه شوید.