قوانین

1.فصل اول تعاریف

1.1 شرکت: وب سایت mghub.ir با عنوان شرکت نام برده می شود.

1.2 همکاران/همکار :به شرکت هایی گفته می شود که با خدمات زیرساخت وب سایت ما فعالیت می کنند.

1.3 بازاریاب: به مجموع کاربران ما که بصورت درصدی برای همکاران ما فعالیت می کنند.

1.4 مولتی شبکه: به فرایندی پیچیده گفته می شود که براساس درخواست همکاران ما طراحی شده است.

1.5 عضویت ویژه: به امکانات بیشتر برای بازاریابان گفته می شود که دارای هزینه می باشد

1.6 مشتری: به شخصی که محصول یا خدماتی از همکاران ما خریداری می نمایند گفته می شود.

2.فصل دوم مسئولیت

2.1 شرکت هیچ گونه مسئولیتی در مورد نحوه و شرایط پرداخت همکاران طرف قرارداد خود ندارد.

2.2 کیفیت و شرایط و ... خدمات یا محصولات ارائه شده توسط همکاران ما برعهده شرکت همکار در آن زمینه بوده و این شرکت(ام جی هاب) هیچ مسئولیتی ندارد.

2.3 این شرکت(ام جی هاب) تنها ارائه دهنده خدمات زیرساخت برای بازاریابی شبکه ای برای شرکت های مختلف بیمه ای است.

2.4 این شرکت(ام جی هاب) مسئول پیگیری شکایات و... مرتبط با شرکت های همکار طرف قرارداد خود نیست.

2.5 این شرکت(ام جی هاب) هیچ مسئولیتی در مورد حفظ و نگهداری داده های شما ندارد.

2.6 این شرکت(ام جی هاب) تنها ضمانت کیفیت خدمات خود که فقط از طریق عضویت ویژه ارائه می شود را تضمین می کند و مسئول خسارات ناشی از اشتباهات و ... را نمی پذیرد.

2.7 مسئول بررسی کیفیت ارائه خدمات برعهده بازاریابان می باشد.

3.فصل سوم پشتیبانی

3.1 ارائه خدمات مبتنی بر بستر اینترنت برعهده شرکت ما می باشد.

3.2 حل مشکلات مشتریان و پشتیبانی این افراد برعهده بازاریابان و یا همکاران ما می باشد.

3.3 تحویل محصول یا خدمت خریداری شده اگر به صورت آنلاین باشد برعهده این شرکت یا بازاریاب مورد نظر است.

3.4 برطرف کردن مشکلات در بخش برعهده تیم مذکور می باشد.

3.5 پشتیبانی از طریق بازاریابان به صورت رایگان باید انجام شود ، تنها پشتیبانی خاص توسط شرکت شامل هزینه می شود.

3.6 تمامی حقوق ارزش افزوده محصولات / خدمات ارائه شده در این سایت متعلق به این شرکت می باشد.

4.فصل چهارم حق مالکیت

4.1 حق مالکیت محصول ارائه شده در هر بخش برای همان تیم محفوظ است.

4.2 کلیه حقوق مادی و معنوی سایت کپی رایت و... برای شرکت محفوظ است.

5.فصل پنجم تغییرات سرویس

5.1 کلیه خدمات ارائه شده برای شرکت های همکار براساس خواست این شرکت قابل تغییر است.

5.2 خدمات ارائه شده اضافی به مشتریان در هر شرایطی قابل تغییر یا حذف می باشد.

5.3 هزینه تغییرات درصورت الزام باید توسط تیم بخش مربوطه یا درصورتی که برای مشتریان باشد توسط مشتری پرداخت شود.

این شرکت حق تغییر قوانین خود را حتی پس از اجرای قرارداد و... دارد.