بزودی افزوده شدن بیمه ایران

با تلاش فراوان بخش خودرو برای بیمه ایران در اپ و فروش آنلاین  توسط سایت و همچنین بررسی و مقایسه افزوده می شود.

شبکه هوشمند مولتی برای بازاریابان برای این سرویس فعال نخواهد شد ، این امکان فقط برای فروش تکی برای بازاریاب فروشنده خارج از شبکه هوشمند در نظر گرفته می شود.

از امکانات دیگر بررسی و ارسال سریع بیمه نامه از طریق پست تخفیف بیشتر و پرداخت آنلاین شرایط فروش ویژه می توان اشاره کرد.