مقایسه انواع بیمه عمر

مقایسه بی طرفانه همه بیمه های عمر در 12 آیتم مهم و در آخر نتیجه این بررسی بهترین بیمه عمر را معرفی می کنیم.

سطح توانگری مالی: مهمترین معیار مقایسه بیمه‌های عمر

این آیتم به این معنی است که شما پول خود را در شرکتی که توانایی انجام تعهد های  خود را دارد قرار دهید.

زمانی که سطح آن شرکت را یک گفته می شود منظور 100 درصد تعهد های شرکت از نظر بیمه مرکزی قابل انجام است.

سطح های دیگر نیز وجود برای مثال بیمه ایران در سطح 4 است که یعنی توانایی خوبی ندارد شرکت های بالای 100 درصد همه سطح توانگری 1 می گیرند اما هرچه این عدد به درصد بیشتر باشد بهتر است و اگر عدد سطح توانگری بیشتر از یک باشد توانایی آن شرکت کم تر است.

سود مشارکتی: عامل اصلی سود دهی متفاوت شرکت‌ها

سودی که شرکت بیمه به پولی که شما پرداخت می کنید مانند بانک که به بیمه نامه شما داده می شود.

پوشش فوت طبیعی و پوشش فوت در اثر حادثه

این دو آتم مقایسه در بیمه عمر نکته اصلی بیمه نامه است. برای بررسی دقیق تر جدول را بررسی کنید.

پوشش امراض خاص

این بخش مربوط به بیماری هایی است که شما در زمانی که بیمه هستید اتفاق می افتد. بیماریهایی چون سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی باز قلب، پیوند اعضای اصلی بدن و انواع سرطان مبتلا شوید می‌توانید از این پوشش استفاده کنید.

پوشش از کارافتادگی

زمانی که شما توانایی پرداخت بیمه نامه خود را در نتیجه از کارافتادگی دارید وابسته به شرایط بیمه نامه خود مزایایی دریافت می کنید.

پوشش هزینه پزشکی و نقص عضو

ممکن است بیمه شده در اثر حادثه، هزینه پزشکی داشته باشد و یا حتی نقص عضو شود. با این پوشش می‌توان بخشی از خسارت را جبران کند. این پوشش تنها توسط برخی از شرکت‌های بیمه ارائه می شود.

وام بیمه عمر

این آیتم در بیمه های مختلف متفاوت است ، زمانی که شما در نیاز به وام دارید می توانید از سپرده بیمه خود برداشت کنید مانند وام در برخی بیمه ها امکان برداشت کامل وجود دارد اما کاهش چشمگیری در بیمه عمر شما در صورت برداشت از اندوخته مشاهده می شود.

پوشش‌های اضافی

این بخش وابسته به بیمه شما متفاوت است از تخفیف تا بیمه های اضافه که با عنوان بیمه تکمیلی بیمه عمر نیز شناخته می شود.

توجه مبالغ به تومان می باشد.

مقایسه انواع بیمه عمر